مجوزها

مجوزها

درباره ما

شرکت خدمات حرفه ای مهاجرت کنپارس شرکتی است کانادایی که بر اساس مقررات دولت فدرال کانادا و نیز دولت استان کبک ثبت شده است و زیر نظر علی مختاری عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و…

درباره ما

تماس با ما

Montreal Address: 1980 Sherbrooke W, Suite710, Montreal, Quebec, Canada, H3H 1E8

Tel: +1(514) 700-2612

Fax: +1(514) 900-2908

Direct Line From Iran: +9821-82802464

مشاهده سایر دفاتر

پست های اینستاگرام